آرشیو "جامعه"

🔴 طرح پولی شدن #تونل های #تهران.. بازم بگید #اصلاحطلبان کاری برای مردم نمیکنند.. 😐

🔴 طرح پولی شدن #تونل های #تهران.. بازم بگید #اصلاحطلبان کاری برای مردم نمیکنند.. 😐

🔴 طرح پولی شدن #تونل های #تهران.. بازم بگید #اصلاحطلبان کاری برای مردم نمیکنند.. 😐 بازم تکرار کنید: #خاتمی! #قالیباف_کجایی؟! #قالیباف #قالیباف_استعفا #اصلاحات #شورای_شهر_تهران #روحانی #خدمت #اتوبان #مردم #انتخابات...

ادامه مطلب ...
این پوستر را برای کسانی که گمان میکنند سرمایه های کشور خرج مسائل #نظامی و یا #مذهبی و مساجد و.. میشود بفرستید👆

این پوستر را برای کسانی که گمان میکنند سرمایه های کشور خرج مسائل #نظامی و یا #مذهبی و مساجد و.. میشود بفرستید👆

🔴بیشتر مردم نمیدانند #بودجه اصلی کشور کجا میرود؟! این پوستر را برای کسانی که گمان میکنند سرمایه های کشور خرج مسائل #نظامی و یا #مذهبی و مساجد و.. میشود بفرستید👆 ⚠#وزارت_رفاه باید پاسخ دهد برای کاهش #فقر و...

ادامه مطلب ...

آمارگیر وبلاگ