🔴حمایت مهناز افشار از کشف حجاب به بهانه روز زن

بزهکاری های این سلبریتی ضدفرهنگ و ترغیب دیگران به رفتارهای خلاف شرع و قانون و حمایت از عناصر مرتبط با سرویسهای جاسوسی بیگانه ادامه دارد اما همچنان دارای مصونیت آهنین در دستگاه قضایی است

امیدواریم در دروه جدید قوه قضائیه با ریاست جناب رئیسی به مصونیت های مشکوک سلبریتی های برانداز پایان داده شود.

#کودتای_فرهنگی

👉🚫@sansormamnoo