🔹در زمانی که ظریف و تیم دیپلماسی اش به دور باطل و بی حاصل سفر به اروپا و مذاکرات بی نتیجه با غربی ها مشغولند ،رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد در سفر ولیعهد عربستان به چین، در دو مجتمع پالایش نفت و پتروشیمی در این کشور سرمایه‌گذاری کند.