🔹امروز 29بهمن، سالروز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب است.

🔹 رهبری در جلسه با اعضای خبرگان فرمودند، اگر اقتصاد مقاومتی اجرا میشد، وضع معیشت مردم اینگونه نبود.

🔹امروز سران سه قوه باید به مردم پاسخ دهند که چرا اقتصاد مقاومتی اجرا نشد?!!!

🔹جریان انقلابی کشور بویژه حوزه انقلابی این مطالبه به حق رهبری را باید پیگیری کند.