«مسیح علینژاد (مروج بی حجابی)دیروز در ساکرامنتو بالاخره بعد ۵ سال ماسک آزادی‌های یواشکی را برداشت و صراحتاً گفت که‌ هدفش از مقابله با حجاب اجباری براندازی بوده. حالا می‌فهمید چرا در چند سال گذشته حجاب تا این حد امنیتی شد؟ به این دلیل ساده که واشنگتن و کارمندانش مثل علینژاد حجاب را تسلیحاتی کردند.

 

🔺علینژاد دیروز از دونالد ریگان نقل قول آورد و کار خود را به فروریختن دیوار برلین تشبیه کرد. آن‌ها که با سیاست داخلی آمریکا آشنایند می‌دانند چنین نقل قولی از قهرمان نئوکان‌ها، مقایسه‌ی ایران با کمونیسم؛ و استفاده از زبان جنگ سرد یعنی چرخش کامل علینژاد به سمت نومحافظه‌کاران واشنگتن.»