آیت الله حسن زاده آملي :

🌺 هر صبح که برای کار بر می خیزید، وضویی بگیرید، بعد از آن #نوزده بار «بسم الله الرحمن الرحیم» را به عدد حروف این آیه مبارکه تلاوت کنید

🌸 تا آن «وضو» تطهیرتان کند و آن «بسم الله» آفات و بلیّات و شعله های اشتغالات جهنمی دنیا را از شما دور نماید.

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾