‍ ❌بسیجی را وسط خیابان،لخت می کردند نمرودیان سبز پوش!

غسل شهادت میدادند، با بنزین درون باک!
مادر و دختر محجبه را با هم شهید کردند!

امثال مرتضوی را چماق کرده اند و بر سر انقلاب میکوبند!
مرتضوی قاتل، قصاب،قبول!
از حیوان هم کمتر، قبول!
البته نه به خاطر کهریزک، به خاطر اینکه مولایمان را به عذر خواهی واداشت!که این مرام علی بود که ظلم نمیپذیرفت!
مرتضوی،عذرخواهی کرد!

❌جماعت فتنه و موج سبزه آل امیه،از آن همه آشوب و جنایت عذرخواهی نکردند!
ای از حیوان کمتر ها!

شرمنده که نگذاشتیم کلاس های آموزش بمب کنار جاده ای ریگی در خیابان کارگر شمالی برگذار شود!

شرمنده که نگذاشتیم مریم رجوی و یاران از منافقین به مجاهدین تغییر نام دهند و در تهران ترور کور کنند!

شرمنده که ابو وهب(حسین همدانی) فرمانده لشگر محمد (ص) گوش به فرمان BBC نبود!
وقتی هم که در سوریه شهید شد،مارچ پیروزی را اول همین BBC نواخت!
چون او سرباز خوب خمینی بود که سرباز مانده بود و به خاطر صندلی، ترک پست نکرده بود!
شرمنده که شهید مهدی نوروزی،قبل از اینکه در سامرا بلای جان داعش شود،اول بساط فتنه گران ساختمان قیطریه را بر هم زد!همانی که میگفتند رژیم برای سرکوب از لبنان آورده!
ما چند کشته باید بدهیم؟از سر چند زن چادر باید بکشید؟چند عاشورا باید هلهله کنید؟چند مسجد و حسینیه در آتش نفاق شما باید بسوزد؟ که بی حساب شویم؟
پیکر بعضی شهدای مدافع حرم را روی ضربات چاقویی که در 88 خورده بودند شناسایی کردند!
آفرین یکجا به درد خانواده شهدا خوردید!
سفاکان داعش جایی زخم زدند که قبلاً زخم زده بودید!
ای از داعش،رذل تر ها!

❌از جمجه شکافته شده شهید علی رضا ستاری بگویم یا آن بیست و سه بسیجی دیگر که با کالیبر اسلحه غیر سازمانی شهید شدند و قصور از ماست که نامی از ایشان نمیبریم!
در فاو شهید گمنام نداده ایم،که در تهران هم شهید گمنام بدهیم!
برای ما از داغ کهریزک نگویید!
ای بی همه چیز ها که داغ و درد، برای اهل غیرت است!
از داغ فکه و ام الرصاص و مجنون و طلائیه تا داغ قنیطره و خان طومان به سینه ماست!
از داغ سر قطع شده ابراهیم همت تا پیکر بازنگشته مهدی باکری در دفاع مقدس، تا سر قطع شده عبدالله اسکندری، تا پیکر بازنگشته حاج عباس اللهی از مدافعان حرم را تا آخر تاریخ به سینه میکشیم!
هنوز ما نمرده ایم که انقلاب را با فتنه هایتان زمین گیر کنید!

شهید میگوید:
۰

‍ ❌بسیجی را وسط خیابان،لخت می کردند نمرودیان سبز پوش!

غسل شهادت میدادند، با بنزین درون باک!
مادر و دختر محجبه را با هم شهید کردند!

امثال مرتضوی را چماق کرده اند و بر سر انقلاب میکوبند!
مرتضوی قاتل، قصاب،قبول!
از حیوان هم کمتر، قبول!
البته نه به خاطر کهریزک، به خاطر اینکه مولایمان را به عذر خواهی واداشت!که این مرام علی بود که ظلم نمیپذیرفت!
مرتضوی،عذرخواهی کرد!

❌جماعت فتنه و موج سبزه آل امیه،از آن همه آشوب و جنایت عذرخواهی نکردند!
ای از حیوان کمتر ها!

شرمنده که نگذاشتیم کلاس های آموزش بمب کنار جاده ای ریگی در خیابان کارگر شمالی برگذار شود!

شرمنده که نگذاشتیم مریم رجوی و یاران از منافقین به مجاهدین تغییر نام دهند و در تهران ترور کور کنند!

شرمنده که ابو وهب(حسین همدانی) فرمانده لشگر محمد (ص) گوش به فرمان BBC نبود!
وقتی هم که در سوریه شهید شد،مارچ پیروزی را اول همین BBC نواخت!
چون او سرباز خوب خمینی بود که سرباز مانده بود و به خاطر صندلی، ترک پست نکرده بود!
شرمنده که شهید مهدی نوروزی،قبل از اینکه در سامرا بلای جان داعش شود،اول بساط فتنه گران ساختمان قیطریه را بر هم زد!همانی که میگفتند رژیم برای سرکوب از لبنان آورده!
ما چند کشته باید بدهیم؟از سر چند زن چادر باید بکشید؟چند عاشورا باید هلهله کنید؟چند مسجد و حسینیه در آتش نفاق شما باید بسوزد؟ که بی حساب شویم؟
پیکر بعضی شهدای مدافع حرم را روی ضربات چاقویی که در 88 خورده بودند شناسایی کردند!
آفرین یکجا به درد خانواده شهدا خوردید!
سفاکان داعش جایی زخم زدند که قبلاً زخم زده بودید!
ای از داعش،رذل تر ها!

❌از جمجه شکافته شده شهید علی رضا ستاری بگویم یا آن بیست و سه بسیجی دیگر که با کالیبر اسلحه غیر سازمانی شهید شدند و قصور از ماست که نامی از ایشان نمیبریم!
در فاو شهید گمنام نداده ایم،که در تهران هم شهید گمنام بدهیم!
برای ما از داغ کهریزک نگویید!
ای بی همه چیز ها که داغ و درد، برای اهل غیرت است!
از داغ فکه و ام الرصاص و مجنون و طلائیه تا داغ قنیطره و خان طومان به سینه ماست!
از داغ سر قطع شده ابراهیم همت تا پیکر بازنگشته مهدی باکری در دفاع مقدس، تا سر قطع شده عبدالله اسکندری، تا پیکر بازنگشته حاج عباس اللهی از مدافعان حرم را تا آخر تاریخ به سینه میکشیم!
هنوز ما نمرده ایم که انقلاب را با فتنه هایتان زمین گیر کنید!

شهید میگوید:
#ما_تا_آخرین_قطره_خون_خودمان_میایستیم_شما_هم_باید_بایستید