3 میلیارد ریال گوشی تلفن همراه قاچاق در جوانرود کشف شد
کرمانشاه – ایرنا – فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ، از کشف تعداد زیادی گوشی تلفن همراه قاچاق در شهرستان جوانرود به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد.