در این جلسه دکتر شیرین زردشتیان عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی خواستار اجرای “طرح پایش و ارتقاء سلامت سازمانی” در مرکز رشد دانشگاه شد و اظهار داشت: ایده طرح پایش و ارتقاء سلامت سازمانی در قالب شرکت دانش بنیان در مرکز رشد رازی این هدف را دنبال می‌کند که به سازمان‌های دولتی و خصوصی ورود شود و پایش و ارزیابی لازم از عوامل مرتبط با منابع انسانی، رفتار سازمانی و سلامت جسمی به عمل آید.

وی با ادامه توضیحات پیرامون “طرح پایش و ارتقاء سلامت سازمانی” بیان کرد: بعد از انجام عارضه‌شناسی، نیازهای آموزشی شناسایی و نیازسنجی می‌شود و سپس ورک‌شاپ‌ها و روش‌های مداخله‌ای تعین می‌شود تا این مهم منجر به بهبود منابع انسانی، رفتار سازمانی و سلامت بدنی کارکنان در ادارات و سازمان‌ها گردد.

در این نشست، اهمیت کارآفرینی و ارتباط با صنعت مورد تأکید قرار گرفت، همچنین اعضای حاضر در این نشست به تشریح ایده‌های کارآفرینانه در رشته‌ها و دانشکده‌های مختلف پرداختند.

در ادامه دکتر یاسر شهبازی مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی از افزایش ۱۴ درصدی بودجه دانشگاه رازی خبر داد و اظهار داشت: نظام تخصیص بودجه دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد دانشجو، تعداد اعضای هیأت علمی، فعالیت‌های پژوهشی و… است.

دکتر شهبازی با اشاره به رقابت دانشگاه‌های کشور در انجام پژوهش‌های کاربردی، گفت: فعالیت‌های پژوهشی سهم عمده‌ای در اختصاص بودجه دارد و باید به سمت افزایش کیفیت و کمیت پژوهش به ویژه پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه برویم.

وی بیان کرد: بودجه اختصاصی دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تأمین می‌شود و بودجه عمومی صرف امور عمرانی و جاری می‌شود، بخش عمده بودجه جاری نیز صرف حقوق و مزایا می‌شود.

دکتر شهبازی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت خیرین در دانشگاه رازی مغفول مانده است، گفت: باید از ظرفیت خیران در اجرای پروژه‌های دانشگاه رازی استفاده شود.

ضرورت افزایش میزان بودجه‌های پژوهشی، خرید تجهیزات آموزشی، ضرورت ورود دانشکده‌ها به انجام پژوهش‌های کاربردی، تقویت گرنت، پیشنهاد برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت دانشکده تربیت بدنی، بحث راه‌اندازی مرکز جامع آب درمانی و ماساژدرمانی با محوریت دانشگاه، از دیگر پیشنهادات و محورهای مطرح شده در این نشست بود.