وحید ناصری مربی تیم ملی نوجوانان و کوثر اساسه نوجوان ملی پوش کرمانشاهی تیم‌های ملی تکواندو را در رقابت‌های قهرمانی جهان در تونس همراهی می‌کنند.

تیم‌های ملی نوجوانان کشورمان امروز راهی تونس شدند و وحیدناصری مربی تیم ملی نوجوانان و کوثر اساسه نوجوان ملی پوش شایسته کرمانشاهی در معیت تیم‌های ملی تکواندو در این رقابت‌ها حضور دارند.

مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان بوینس آیرس ۲۰۱۸ طی روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد.

همچنین دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰ تا ۲۴ فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد و میزبان این دو رویداد شهر ساحلی الحمامات تونس است.