مصاحبه ای دوستان با برادر بسیجی میلاد سلطانی

حضور شما در حلقه های صالحین تا چه میزان بر روی شما تاثیر گذار بوده است؟

آشنایی بیشتر با دین مبین اسلام و حس همبسگی با یک دیگر و آشنایی بیشتر با سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی

اجرای طرح صالحین را مفید میدانید یا خیر؟

بله بسیار مفید است و امید واریم این نوع حرکت ها بیش از پیش وجود داشته باشد.

آیا تا به حال شده است دوستان خود را به حلقه های صالحین دعوت نمایید؟

بله معمولا هر بار که جهت تشکیل حلقه صالحین دعوت میشوم دیگر دوستان خود را نیز به این حلقه ها دعوت می کنم

چه مطالبی برای شما در حلقه ها بیشتر از همه جذاب بوده است؟

همه ی مطالبی که قالبا در حلقه های صالحین مطرح میشود جالب و جذاب است اما مباحثی که در باره ی پدر و مادر بود بیش از باقی مطالب برای من جالب بود.

آیا مسئولین حوزه و یا ناحیه در حلقه های شما حضور داشته اند یا خیر ؟

بله در برخی از جلسات مسئولین حوزه و ناحیه در جلسه حاضر می شوند.

چه کار هایی باید در حلقه ها انجام شود که باعث جذابیت محتوای حلقه ها شود ؟

بیشتر به مسائلی که مشکلات روز جوانان است پرداخته شود و در صورت امکان این حلقه ها با ورزش ،اردو و…. همراه باشند.