رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شناسایی مقصران اصلی حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان گفت که باید با اتخاذ تدابیر مناسب و تاثیرگذار از عادی شدن اخبار دردناک تصادفات جاده ای علی الخصوص در اردوهای دانش آموزی و دانشجویی جلوگیری شود.

سید فرید موسوی در یادداشت کوتاهی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز هرمزگانی نوشت:

امروز عید بود. عید کرامت و پاسداشت مقام انسانی که خلیفه الله است.

ولی صد افسوس! و هزاران درد از این سهل انگاری‌ها و مسئولیت نشناسی‌ها که عید نوجوانان فرهیخته، عید خانواده‌های امیدوار، عید همه ما ایرانیان را به تلخی سوگ عزیزانمان آمیخت!

آیا وقت آن نرسیده که به این بی تدبیرها رسیدگی شود؟! قطعا ما به عنوان امنای ملت در مجلس شورای اسلامی با پیگیری موضوع به وظیفه نظارتی خود عمل خواهیم کرد ولی بایسته است مسوولان امر با اذعان به کوتاهی در انجام وظیفه به شناسایی مقصران اصلی حادثه پرداخته و با اتخاذ تدابیر مناسب و البته تاثیرگذار نه صرفا شعاری از عادی شدن اخبار دردناک تصادفات جاده ای علی الخصوص در اردوهای دانش آموزی و دانشجویی در جامعه جلوگیری نمایند.

به عنوان یکی از میلیون‌ها داغدار این حادثه تلخ به خانواده‌های داغدیده، به نخبگان میهن و به همه مردم ایران تسلیت می گویم.